Home > Vacatures > Businessmanager Groot Zakelijk Pensioen

Businessmanager Groot Zakelijk Pensioen

Locatie: Randstad

Je verantwoordelijkheden per resultaatgebied

Ondernemerschap - Optimaliseren van bedrijfsprocessen

Je bent commercieel verantwoordelijk voor omzet, behoud, groei en winstgevendheid van de (fee) business. Je weet plannen om te zetten in resultaten. Je stelt hierbij uitdagende, maar realistische doelen;

Je kijkt met een nieuwsgierige blik naar zaken, treedt buiten de geijkte paden. Je zet een innovatieve strategie neer waarin rekening wordt gehouden met alternatieve scenario´s. Straalt in alles commitment aan de strategie van onze client uit om de beste verzekeraar van Nederland te worden;

Je leidt vernieuwing- en veranderingstrajecten vanuit je eigen discipline en implementeert deze vernieuwingen / verbeteringen. Je hebt de drive om groei, efficiency en vernieuwingen te realiseren.

Je stemt de activiteiten af met aanverwante processen en projecten en zoekt de samenwerking;

Je handelt kostenbewust en conform interne afspraken en procedures. Toont voorbeeldgedrag;

Relatiemanagement/klantfocus

Je bent verantwoordelijk voor de klanttevredenheid. Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van klantrelaties, gericht op een duurzame binding (klantretentie) tussen de klant en onze opdrachtgever.

Je stimuleert verkoopdoelstellingen. Je hebt daarbij continu oog voor het belang van de klant;

Je stimuleert samenwerking in de breedste zin vanuit klantbelang en het belang van onze opdrachtgever en laat dit in gedrag en communicatie zien. Het grotere belang is altijd doorslaggevend bij de keuzes die je hierin maakt.

Personeelsmanagement

Je geeft leiding vanuit duidelijke kaders, geeft richting en duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden;

Je bent verantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van de professionaliteit en werksfeer. Je haalt het beste uit je team (keten) en zet mensen in op hun sterke competenties met als doel het beste team (keten) in de markt te worden;

Je bent erop gericht anderen te laten groeien en bloeien. Gunt de ander het succes. Je coacht, helpt en steunt in het realiseren van persoonlijke ontwikkeling van de medewerker en collectieve doelen van het team.

Managementrapportage (rapportage)

Je legt verantwoording af over de behaalde resultaten, gericht op het juist en compleet informeren en adviseren van alle stakeholders ten behoeve van de besluitvorming en het kunnen bij sturen op resultaten.

Vakspecialisatie (optimaliseren processen en kennis)

Je bewaakt de kwaliteit en levert zo nodig vakspecialistische ondersteuning.

Je houdt je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen je vakgebied.

Je bent continue bezig met het optimaliseren van de (kennis) van processen.

 

Profiel

Kennis/ervaring:

WO werk- of denkniveau;

Kennis van toegepaste technieken, methodieken, producten en diensten binnen het vakgebied. Dit betekent dat je de voor jouw aandachtsgebied relevante vakdiploma’s hebt behaald en je vakspecialisaties bijhoudt (permanente educatie);

Kennis van de bedrijfsprocessen en -organisatie binnen het eigen bedrijfsonderdeel;

Analytisch sterk;

Sociaal vaardig;

Ruime leidinggevende ervaring

Kerncompetenties:

Grensverleggend denken

Gezonde daadkracht

Gedegen vakmanschap

Goed luisteren

Kernwaarden:

Samenwerken,

Duidelijkheid bieden

Verwachtingen overtreffen 

GEïNTERESSEERD?

Neem contact op » ‹ TERUG NAAR VACATURES